Organizacja

ORGANIZACJA

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
 2. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkola na dany rok szkolny.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Do przedszkola może uczęszczać max 270 dzieci w 11 oddziałach 
  • Grupa I - 3 latki
  • Grupa II - 4 latki
  • Grupa III - 6 latki
  • Grupa IV - 5 latki
  • Grupa V - 4 latki
  • Grupa VI - 3 latki
  • Grupa VII - 6 latki
  • Grupa VIII - 5 latki
  • Grupa IX - 6 latki
  • Grupa X - 5-6 latki
  • Grupa XI - 4-5 latki
 5. Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:
  • 11 sal dydaktycznych
  • 1 sale plastyczną
  • gabinety specjalistyczne do zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, terapii psychologicznej, logopedycznych, rewalidacyjnych,
  • salę gimnastyczną do zabaw ruchowych
  • salę rytmiczną
  • salon zabaw "kolorado"
  • szatnie
  • 3 jadalnie
  • pomieszczenia kuchenne z zapleczem magazynowym
  • ogród przedszkolny
 6. Przedszkole zatrudnia:
  • pracowników pedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola
   • Nauczycieli wychowania przedszkolnego
   • Pedagoga specjalnego
   • Logopedę
   • Psychologa
   • Terapeuta pedagogiczny
   • Nauczyciela religii
   • Nauczyciela języka angielskiego
  • pracowników niepedagogicznych
   • Referent
   • Intendent
   • Pomoce nauczyciela
   • Kucharz
   • Pomoce kuchenne
   • Konserwator
   • Woźny


metryczka


Wytworzył: Boguslawa Szymanska (24 października 2021)
Opublikował: Bogusława Szymańska (24 października 2021, 18:15:42)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 4

Ostatnia zmiana: Bogusława Szymańska (18 sierpnia 2023, 12:47:14)
Zmieniono: uzupełnienie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1617